MyPublicWiFi Zrzuty ekranu
Konfiguracja hotspotu
Uruchom wirtualne Wi-Fi
Uruchom Wielofunkcyjny Hotspot
Uruchom wirtualne Wi-Fi (ICS)
Uruchom wirtualne Wi-Fi (tryb routera)
Uruchom wielofunkcyjny hotspot (tryb routera)
Uruchom wirtualne Wi-Fi (tryb pomostowy)
Uruchom wirtualne Wi-Fi (tryb wzmacniacza)
Uruchom wirtualne Wi-Fi (bez udostępniania Internetu)
Zatrzymaj wirtualne Wi-Fi (tryb routera)
Zatrzymaj wirtualne Wi-Fi (tryb wzmacniacza)
Zatrzymaj wielofunkcyjny hotspot (tryb pomostowy)
Emoji i identyfikator SSID Unicode
Kod QR
Ustawienie punktu dostępu
Zarządzanie
Monitoruj odwiedzane strony internetowe
Logowanie adresów URL
Zarządzanie
Konfiguruj DHCP
Połączone urządzenia
Menedżer pasma
Menedżer dynamicznej przepustowości
Menedżer pasma
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Uwierzytelnianie użytkownika
Zarządzanie kodami kuponów
Utwórz listę kodów
Edytuj kod kuponu
Eksportuj / Drukuj listę kodów
Przekierowanie portów
Przekierowanie portów
Wielojęzyczny
Czarna lista urządzeń
Udostępnianie plików
Udostępnianie plików