MyPublicWiFi Mga Screenshot
Hotspot Setup
Simulan ang Virtual WiFi
Simulan ang Multifunctional Hotspot
Simulan ang Virtual WiFi (ICS)
Simulan ang Virtual WiFi (Router Mode)
Simulan ang Multifunctional Hotspot (Router Mode)
Simulan ang Virtual WiFi (Bridging Mode)
Simulan ang Virtual WiFi (Repeater Mode)
Simulan ang Virtual WiFi (Walang Pagbabahagi sa Internet)
Ihinto ang Virtual WiFi (Router Mode)
Ihinto ang Virtual WiFi (Repeater Mode)
Ihinto ang Multifunctional Hotspot (Bridging Mode)
Emoji at Unicode SSID
QR Code
Setting ng Hotspot
Pamamahala
Subaybayan ang mga website na binisita
Pag-log ng URL
Pamamahala
I-configure ang DHCP
Mga Nakakonektang Device
Bandwidth Manager
Dynamic na Bandwidth Manager
Bandwidth Manager
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pagpapatunay ng User
Pamamahala ng Voucher Codes
Gumawa ng listahan ng code
I-edit ang Voucher Code
I-export / I-print ang listahan ng code
Pagpapasa ng Port
Pagpapasa ng Port
Maramihang wika
Blacklist ng Device
Pagbabahagi ng File
Pagbabahagi ng File